Kognitiivinen psykoterapia

Tarvitsetko apua arjen pulmiin tai vakaviin mielenterveysongelmiin? Onko sinulla ollut menneisyydessäsi traumaattisia tapahtumia? Kognitiivinen psykoterapia voi auttaa sinua näissä hyvin erilaisissa tilanteissa.

Lähtökohtana molemminpuolinen luottamus

Kognitiivisen psykoterapian lähtökohtana on luottamuksellinen hoitosuhde. Terapeutti pyrkii luomaan empaattisen, turvallisen, hyväksyvän ja intensiivisesti kuuntelevan ilmapiirin. Vuorovaikutus perustuu luonnollisuuteen, kunnioitukseen, tasavertaisuuteen ja avoimuuteen sekä tutkivaan yhteistyöhön. Myös voimavaroja ja iloisia asioita käsitellään terapiassa ja terapiasuhteeseen muodostuu usein yhteistä huumoriakin raskaiden asioiden vastapainoksi – aivan kuten parhaimmillaan elämässä yleensäkin.


Kognitiivinen psykoterapia on kansainvälisten tutkimusten valossa tehokas hoitomuoto – paljon tutkimustuloksia on löydettävissä depression, ahdistuneisuuden ja pakko-oireiden hoidosta. Sitä käytetään myös ihmissuhdevaikeuksissa, toimintakyvyn ongelmissa, kriiseissä, sosiaalisessa jännittämisessä, persoonallisuushäiriöissä, syömishäiriöissä ja psykooseissa.

Asiakaslähtöinen ote

Kognitiivinen psykoterapia etenee asiakaslähtöisesti. Tämä mahdollistaa sen, että kognitiivinen terapia sopii niin monien erilaisten ongelmien hoitoon. Hoidossa työskennellään yksilöllisesti, käyttäen asiakkaalle parhaiten sopivia lähestymistapoja ja työmenetelmiä. Kognitiivisten psykoterapeuttien koulutuksessa tämä on huomioitu siten, että opetus on laaja-alaista käyttäen viitekehyksinä monia erilaisia teorioita ja tutustuttaen monipuolisesti vaihtoehtoisiin työtapoihin.

Terapiassa voidaan tutkia ajatuksia, tunteita ja niiden taustalla olevia uskomuksia itsestä ja elämästä.

Persoonallisuuden rakenne ohjaa tiedonkäsittelyä

Asiakkaan persoonallisuuden rakenne (skeemat) ja siihen liittyvät toimintakyvyn pulmat ovat usein hoidon pääkohteena ja skeemojen muodostumista tutkitaan tarvittaessa suhteessa lapsuuden kokemuksiin. Tällöin työskennellään menneisyyden traumojen parissa (esimerkiksi väkivalta tai alkoholismi perheessä). Tunteet, kokemuksellisuus sekä käyttäytymisen tason muutos ovat keskeisellä sijalla terapiassa – kyse ei todellakaan ole vain ajatusten järkiperäisestä muuttamisesta toisenlaisiksi.

Monimuotoinen hoitomenetelmä

Kognitiivinen psykoterapia voi olla myös tuen antamista kriiseissä, arjen toimintakyvyn parantamista, ongelmanratkaisua, tunteiden ilmaisun ja hallinnan opettelua, oireidenhallinnan lisäämistä, altistamista, rentoutumista, mielikuvatyöskentelyä, mindfulness-tekniikoiden opettelua sekä ihmissuhdetaitojen parantamista.

Usein työskentelyote liikkuu sekä nykyisyydessä että elämänkaarellisessa työskentelyssä: tavoitteena on aina ensisijaisesti onnellisempi nykyhetki, mutta usein se vaatii myös henkilöhistoriallista tarkastelua syvemmän ymmärryksen saavuttamiseksi ja muutoksen mahdollistumiseksi – näin erityisesti pitkissä terapioissa. Kestoltaan kognitiivinen psykoterapia voi olla pitkää tai lyhyttä, jälleen asiakkaan tarpeiden mukaisesti.

Avatessasi oven terapiaan annat itsellesi mahdollisuuden aivan uuteen ja ainutkertaiseen elämässäsi. Kyseessä on tutkimusmatka itseen – matkanteko ei aina ole helppoa, vaikka matka pyritäänkin tekemään mahdollisimman turvalliseksi. Kokemusten rikkaus ja uusi opittu korvaa kuitenkin matkanteon vaivan.